Ωράριο Καταστημάτων

Ωράριο Καταστήματος Αθήνας

ΩΡΑΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1 Νοεμβρίου – 6 Ιανουαρίου

Καθημερινά: 09:00 – 21:00 & Σαββατοκύριακα

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟΚΡΕΩΝ

20 Ιανουαρίου – Καθαρά Δευτέρα

Καθημερινά: 09:00 – 21:00 & Σαββατοκύριακα

ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΣΧΑ

Κυριακή της Ορθοδοξίας – Μεγάλο Σάββατο

Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο: 09:00 – 16:00

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 09:00 – 21:00

Κυριακή: 10:00 – 14:00

Μεγάλη Εβδομάδα: 09:00 – 21:00

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

10 Μαΐου – 25 Σεπτεμβρίου

Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο: 09:00 – 16:00

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 09:00 – 21:00

Κυριακή: 10:00 – 14:00

Ωράριο Καταστήματος Νάξου

5 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου

08:30 – 00:00